Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων H.A.C.C.P.- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 .  

Έτσι όχι μόνο δεσμευόμαστε αλλά στοχεύουμε την Ολική Ποιότητα και επιθυμούμε να βελτιώνουμε διαρκώς την ήδη υψηλή ποιότητα των παραγομένων από τις παραγωγικές μας μονάδες προϊόντων με γνώμονα την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. 

Αναγκαία για την προαγωγή και βελτίωση της ποιότητας είναι η διαρκής έρευνα, οι ποιοτικές δοκιμές και οι μελέτες. Στόχο της εταιρείας αποτελεί πάντοτε η ανάπτυξη προϊόντων στις κατηγορίες που ήδη δραστηριοποιείται αλλά και σε νέες. 

 Η έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί συλλογικό όραμα όλων των στελεχών της εταιρείας.